Triduum Paschalne 2023
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej
Gorzkie żale
Koncert muzyki góralskiej
Rekolekcje Adwentowe 2022
Termomodernizacja Domu Zgromadzenia

Zgłoszenie:
Zgłoszenia dokonuje członek najbliższej rodziny Zmarłego lub zakład pogrzebowy, któremu rodzina zleciła formalności związanie z pochówkiem.

Termin:
- ustalany jest przez zarządcę cmentarza, na którym będzie odbywać się pogrzeb, 
- w biurze parafialnym ustalany jest termin Mszy św. pogrzebowej i godzina pogrzebu,

Dokumenty:
- akt zgonu wystawiony przez USC,
- zaświadczenie o udzieleniu Zmarłemu przed śmiercią sakramentów św. 
- jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, należy fakt ten zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

Dodatkowe informacje