Pomagam Ukrainie
Koncert Pasyjny
Termomodernizacja Domu Zgromadzenia
Modlitwa o pokój na Ukrainie i na całym świecie
Pielgrzymka śladami św. Jana Pawła II 2022
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
Rekolekcje Wielkopostne 2022r.
Wielkopostny Kościół Stacyjny
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 20
Koncert: „Prawdziwa Białoruś Ukrainie”

Informacje o grupie:

Przewodnicząca grupy:
Pani Jadwiga Wilk,

Opiekun grupy:
ks. Dariusz Dobbek CM,

Spotkania:
27 każdego dnia miesiąca
- od października do marca - spotkanie o godzinie 16.30 - Msza św. o godzinie 18.00,
- od kwietnia do września - Msza św. o godzinie 18.00 - spotkanie po Eucharystii,

Motto grupy:
“Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili”

Głównym celem Wspólnoty jest oddawanie należnej czci Matce Najświętszej życiem autentycznie chrześcijańskim. Życiem, którego stałym dążeniem jest realizowanie największego przykazania miłości Boga i człowieka.

Czciciel Matki Bożej – apostoł maryjny – czyni dobro drugiemu człowiekowi przy Jej pomocy, pod Jej przewodnictwem. Służbę tą określa bliżej Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce formułując cele naszego istnienia.

Główne cele istnienia i działalności naszego ruchu religijnego uzupełniają się w dwóch równocześnie realizowanych nurtach mających na celu czynienie dobra drugiemu człowiekowi. Pierwszy skupia się na  trosce o ludzi zaniedbanych, obojętnych, zagubionych i zagrożonych pod względem religijnym. Drugi nurt uzupełnia cele pierwszego i skupia się na szerzeniu braterskiej miłości, likwidowaniu obojętności, niechęci, antypatii, niezgody w stosunkach sąsiedzkich, rodzinnych i koleżeńskich.

Głównym środkiem w tej szczególnej działalności jest Cudowny Medalik, którym Matka Najświętsza poleciła się posługiwać, objawiając swoją wolę św. Katarzynie Laboure` 27 listopada 1830 roku w Paryżu.

Realizując w/w cele Apostolatu Maryjnego, wspólnota nasza jest czynnie zaangażowana do niesienia pomocy ludziom najbardziej potrzebującym Bożej pomocy i Maryjnej. Macierzyńskiej opieki i miłości. Apostołowie maryjni troszczą się o ludzi chorych, osamotnionych przychodząc im z różnoraką pomocą. Opiekują się na terenie parafii, ludźmi niewidomymi, którzy oczekują wsparcia nie tylko fizycznego, ale również duchowego.

Wspólnota nasza utrzymuje stały kontakt z Domem Opieki dla Dorosłych przy ul. Łomżyńskiej poprzez cykliczne odwiedzanie ludzi starszych, którzy oczekują czułości, serca i trochę miłości rodzinnej. Upowszechniają prasę religijną drogą sprzedaży jej w każdą niedzielę w kiosku parafialnym.

Członkowie wspólnoty prowadzą nieustannie modlitwę za rodziny chrześcijańskie, prosząc Matkę Bożą o wielkie łaski dla nich, aby były one zawsze silne Bogiem i potrafiły przekazywać wiarę świętą swoim dzieciom. Apostołowie Maryjni biorą czynny udział w życiu parafii, uczestniczą w różnych wydarzeniach, są jakby „filarem” na terenie parafii.

Apostołowanie jest tak różnorodne, jak zróżnicowane są potrzeby parafii, w której Apostolat działa. Wszystkie wymagają ogromnej miłości i poświęcenia.

Staramy się wypełniać je zgodnie z poleceniem Pana Jezusa:

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili".

 

Dodatkowe informacje