Parafialny Jarmark Świąteczny
I Ty zostań św. Mikołajem
Msze św. roratnie
Pielgrzymka do Zakopanego
Termomodernizacja Domu Zgromadzenia

Informacje o grupie

FORMACJA 27.09.2022

FORMACJA 27.10.2022

 

 

Przewodnicząca grupy:
Pani Aleksandra Bros

Opiekun grupy:
ks. Jacek Wachowiak CM,

Spotkania:
27 każdego dnia miesiąca
 

Motto grupy:

Apostolat Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało jako odpowiedź na prośbę Niepokalanej, przekazaną Siostrze  Katarzynie Laboure podczas objawień w roku 1830.

Po wojnie Stowarzyszenie w Polsce zostało zlikwidowane przez władze państwowe, a wskrzeszone w roku 1980 przez Misjonarza, Ks. Teofila Hermanna właśnie pod nazwą Apostolat Maryjny.

Zadaniem Apostoła Maryjnego jest świadectwo wiary i czynienie dobra za wstawiennictwem  Niepokalanej, posługując się Cudownym Medalikiem, który nam Maryja ofiarowała.

W naszej Parafii Apostolat Maryjny  powstał w roku 1991. Założył go Ks. Teofil Hermann. Pierwszym opiekunem wspólnoty był Ks. Henryk Surma, a Przewodniczącą Pani Jadwiga Wilk.

Obecnie grupa liczy 27 osób. Opiekunem duchowym jest Ks. Jacek Wachowiak, natomiast Przewodniczącą grupy – Pani Aleksandra Bros.

Spotkania formacyjne odbywają się 27 dnia każdego miesiąca. Najbliższe spotkanie odbędzie się 27 października (czwartek) o godz. 16.30 w kościele górnym.

Zapraszamy do modlitwy i zaangażowania się w życie Apostolatu.       

Wszystko z Niepokalaną! Informacje dotyczące samych objawień,  historii Stowarzyszenia, formacji, zadań  można odnaleźć na stronie www.apostolat.pl  Zachęcamy do owocnej lektury.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” ( Mt 25, 40).

 

Dodatkowe informacje