Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Informacje o grupie:

Przewodnicząca grupy: 

Pani Krystyna Dalewska 

Opiekun grupy:
ks. Paweł Čopar CM

Spotkania:
- wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, salka nr 3,

Motto grupy:
“Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest”

Pierwsza grupa modlitewna o charakterze Odnowy przy parafii powstała na początku lat osiemdziesiątych. Inicjatorem był ks. Zbigniew Kopciński, który pracując w Ruchu Światło-Życie z młodzieżą i rodzicami skierował kilka osób na seminarium Odnowy zorganizowanym przy kościele Księży Jezuitów w Bydgoszczy. Wielu naszych parafian przeżyło takie seminarium, a niektórzy służą  w kolejnych jako animatorzy.

Ważnym etapem formacyjnym jest seminarium, które prowadzi do uzdrowienia i do otwarcia się na Dary Ducha Św. Seminarium jest początkiem nowej drogi po przebudzeniu z letargu „niby katolicyzmu”. Celem jest ewangelizacja, wzrastanie do dojrzałości chrześcijańskiej. Duch Św. uzdalnia do służby w tym dziele, dokonuje przemiany w człowieku i czyni go szczęśliwym.

Nasza Wspólnota na spotkaniach wielbi Boga, rozważa Słowo Boże, dzieli się doświadczeniami, posługuje modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie. Spotkania nasze pomagają nam nie tylko wzrastać w wierze, ale poznawać siebie w relacji do drugiego człowieka, pomagają rozeznawać zadania zgodnie z wolą Bożą. Formuje nas Duch Święty, który działa w bardzo różnorodny sposób. I coraz częściej takie owoce dostrzegamy we Wspólnocie. Co roku organizujemy wyjazdy na ogólnopolskie czuwania Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym na Jasną Górę.

 

Dodatkowe informacje