Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Apostolat  Maryjny formacja

Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

Formacja Apostolatu Maryjnego

 

Informacje o grupie  

Przewodnicząca grupy: Pani Aleksandra Bros                                                                                                                                                                       

Opiekun grupy: ks. Jacek Wachowiak CM,

Spotkania: 27 każdego dnia miesiąca

 

Motto grupy:

Apostolat Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało jako odpowiedź na prośbę Niepokalanej, przekazaną Siostrze  Katarzynie Laboure podczas objawień w roku 1830.

Po wojnie Stowarzyszenie w Polsce zostało zlikwidowane przez władze państwowe, a wskrzeszone w roku 1980 przez Misjonarza, Ks. Teofila Hermanna właśnie pod nazwą Apostolat Maryjny.

Zadaniem Apostoła Maryjnego jest świadectwo wiary i czynienie dobra za wstawiennictwem  Niepokalanej, posługując się Cudownym Medalikiem, który nam Maryja ofiarowała.

W naszej Parafii Apostolat Maryjny  powstał w roku 1991. Założył go Ks. Teofil Hermann. Pierwszym opiekunem wspólnoty był Ks. Henryk Surma, a Przewodniczącą Pani Jadwiga Wilk.

Obecnie grupa liczy 27 osób. Opiekunem duchowym jest Ks. Jacek Wachowiak, natomiast Przewodniczącą grupy – Pani Aleksandra Bros.

Spotkania formacyjne odbywają się 27 dnia każdego miesiąca. Najbliższe spotkanie odbędzie się 27 października (czwartek) o godz. 16.30 w kościele górnym.

Zapraszamy do modlitwy i zaangażowania się w życie Apostolatu.       

Wszystko z Niepokalaną! Informacje dotyczące samych objawień,  historii Stowarzyszenia, formacji, zadań  można odnaleźć na stronie www.apostolat.pl  Zachęcamy do owocnej lektury.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” ( Mt 25, 40).

 

Domowy Kościół Ruchu Światło - Życie

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dodatkowe informacje