Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

​​

Zgłoszenie:
Narzeczeni zgłaszają chęć zawarcia sakramentu w biurze parafialnym narzeczonego lub narzeczonej,  około 3 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Dokumenty:
- dowód osobisty, 
- świadectwo chrztu św.,
- świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma stosownej adnotacji w akcie chrztu św.), 
- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej, 
- w przypadku zawarcia małżeństwa konkordatowego (zaciągającego skutki cywilno-prawne) niezbędne dokumenty z USC, 
- dane świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Przygotowanie:
- uczestnictwo w konferencjach poradnictwa rodzinnego,
- spisanie protokołu przedślubnego,
- wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, 
- dwie spowiedzi przedślubne.

Dodatkowe informacje