Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Prośba o miłość

Panie mój i Boże, Jezu Chryste! Ty przyszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, aby ukazać nam Ojca, który jest miłością. Przyszedłeś na świat, aby ogień rzucić – ogień Twojej miłości. Proszę Cię, wysłuchaj moją pokorną modlitwę i napełnij moje serce duchem Twojej miłości, duchem łagodności, duchem cierpliwości. Spraw, aby Twój Duch stawał się światłością mojego życia, światłością, która wszystkim ludziom będzie wskazywać drogę do Ojca.

 

Prośba o dar modlitwy

Panie mój! W czasie swojego ziemskiego życia wiele czasu poświęcałeś na modlitwę. Twoje ziemskie życie było nieustanną modlitwą: od bycia w sprawach Ojca w dzieciństwie, aż po modlitwą przygotowania na śmierć w Ogrodzie Oliwnym. Daj mi, Panie, swojego ducha modlitwy. Naucz mnie modlić się. Swoją boską mocą pociągnij mnie do siebie. Naucz mnie korzystania z Twojego przykładu. Spełnij swoją obietnicę i przyjdź do mnie z Ojcem i Duchem Świętym.

 

Modlitwa do św. Wincentego a Paulo – Patrona wszystkich Dzieł Miłosierdzia

O Chwalebny św. Wincenty,
niebieski Patronie Wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia
i Ojcze wszystkich nieszczęśliwych,
któryś za życia nie odsunął nikogo z uciekających się do Ciebie:
wejrzyj na liczne nieszczęścia, które niestety, przygniatają nas
i przybądź nam z pomocą;
uproś u Pana Boga ubogim wsparcie,
chorym ulgę, zasmuconym pocieszenie,
opuszczonym opiekę, bogatym miłość dla ubogich,
grzesznikom nawrócenie, kapłanom gorliwość,
Kościołowi pokój i narodom zgodę,
zbawienie ludziom.
Niechaj wszyscy doznają skutków litościwego orędownictwa Twego,
tak abyśmy wsparci przez Ciebie w nędzach tego życia, mogli się połączyć z Tobą w niebie,
gdzie nie będzie ani smutku, ani boleści,
ale radość i wesele w większej szczęśliwości.
Amen.

 

Modlitwa o powołania

Nadziejo Izraela,
Wybawco jego wśród utrapienia,
wejrzyj łaskawie z wysokości niebios.
Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją,
użyźnij ją strumieniami wód,
niech się rozkrzewi i umocni,
co zaszczepiła prawica Twoja.
Żniwo wprawdzie wielkie,
lecz robotników mało
- błagamy Cię tedy, Pana żniwa,
abyś posłał robotników na żniwo swoje.
Pomnażaj lud swój i napełniaj weselem,
iżby powstały mury Jeruzalem.
Ten jest dom Twój Panie - to jest Twój dom.
Spraw, by nie znalazł się w nim kamień,
którego nie położyła najświętsza dłoń Twoja.
Których zaś wezwałeś
- zachowaj w imię Twoje i uświęć ich w prawdzie.
Amen.

Dodatkowe informacje