Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Św. Wincenty a Paulo urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy k. Dax (Francja). 
W roku 1600 otrzymał święcenia kapłańskie. 

W roku 1625 założył Zgromadzenie Księży Misjonarzy, którego głównym zadaniem stało się prowadzenie misji ludowych, a w późniejszym okresie także formacji duchowieństwa diecezjalnego.

Dostrzegając, że nędza materialna utrudnia przyjęcie i życie Ewangelią, rozwinął dzieła miłosierdzia zakładając m.in. Bractwo Miłosierdzia (1617) i Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia (1634). Wraz ze św. Ludwiką de Marillac w 1633 r. dał początek Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia (szarytki). Jego działalność zyskała uznanie w całej ówczesnej Francji.

Zmarł 27 września 1660 r. w Paryżu. W 1885 r. papież Leon XIII ogłosił św. Wincentego patronem katolickich dzieł miłosierdzia.

 

Kalendarium życia św. Wincentego a Paulo

1581
Urodziny w Pouy, wiosce w pobliżu Dax , niedaleko Pirenejów, Francja.

1595
Wincenty rozpoczyna naukę w Dax.

1596
W Bidache otrzymuje tonsurę i niższe święcenia.

1597
Rozpoczyna studia teologiczne w Saragossie i Tuluzie (do 1604 r.)

1598
Wincenty otrzymuje w Tarbes święcenia subdiakonatu i diakonatu.

1600
Otrzymuje święcenia kapłańskie w Chateau l`Eveque. Msza prymicyjna w Buzet. Mianowany proboszczem w Tilh.

1601
Pierwsza podróż do Rzymu.

1604
W Tuluzie otryzmuje stopień bakałarza teologii.

1605
Podróż Wincentego do Bordeaux, Tuluzy, Castres i Marsylii. Pochwycony przez arbaresków i uprowadzony do niewoli w Tunisie.

1606
Wincenty jest niewolnikiem w Tunisie.

1607
Ucieczka z niewoli. Pobyt w Awinionie i druga podróż do Rzymu. Pierwszy list o niewoli.

1608
Drugi list o niewoli. Wincenty przenosi się do Paryża.

1609
Wincenty oskarżony o kradzież przez sędziego de Sore; poznaje Berulle`a.

1610
List do matki. Wincenty zostaje mianowany kapelanem Małgorzaty de Valois i opatem św. Leonarda w Chaumes. Podróż do La Rochelle.

1611
Pobyt Wincentego w domu Berulle`a. Wizyty w Szpitalu Miłosierdzia. Poznaje teologa dręczonego pokusami przeciw wierze.

1612
Wincenty mianowany proboszczem w Clichy. Prawdopodobnie doznaje pokus przeciwko wierze (przez 3 lub 4 lata).

1613
Zamieszkuje u Gondich jako wychowawca ich dzieci.

1615
Mianowany kanonikiem i skarbnikiem w Ecouis. Nabawia się choroby nóg.

1616
Wincenty rezygnuje z opactwa św. Leonarda. Prosi o przywilej rozgrzeszania z grzechów zastrzeżonych. Kazanie na temat katechizmu i komunii.

1617
Spowiedź wieśniaka w Gannes i kazanie w Folleville. Wincenty opuszcza dom  Gondich. Jest proboszczem w Chatillon. Założenie i nadanie regulaminu pierwszemu bractwu Miłosierdzia. Powraca do Gondich.

1618
Głosi misje w Villepreux, Joigny i Montmirail. W Paryżu poznaje św. Franciszka Salezego.

1619
Wincenty zostaje mianowany kapelanem galer.

1620
Misje i bractwa Miłosierdzia w posiadłościach Gondich. Nawrócenie się dwóch heretyków w Montmirail. Zastrzeżenia trzeciego.

1621
Misje w Marchais. Nawrócenie trzeciego heretyka w Montmirail. Bractwo Miłosierdzia w Macon. Odprawia rekolekcje w Soissons.

1622
Wincenty mianowany przełożonym Wizytek w Paryżu. Podróż do Marsylii.

1623
Misja na galerach w Bordeaux. Podróż do Pouy i pokusa dopomożenia własnej rodzinie. Licencjat z prawa kanonicznego.

1624
Wincenty odbywa rekolekcje w Valprofonde i Soissons. Mianowany przeorem Grossesauve i dyrektorem Bons Enfants. Wizytacja duszpasterska abp de Gondi  w Clichy. Poznaje Saint Cyrana i Ludwikę de Marillac.

1625
Założenie Zgromadzenia Misji. Umiera pani de Gondi. Wincenty jedzie do Prowansji, aby zawiadomić jej męża. Umiera Antoni Le Gras, mąż Ludwiki.

1626
Zatwierdzenie Zgromadzenia Misji przez abp Paryża i przyłączenie do Zgromadzenia Misji kolegium Bons Enfants. Przyjęcie pierwszych Misjonarzy. Wincenty oddaje swój majątek.

1627
Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zatwierdza Misję Wincentego a Paulo. Przyjęcie pierwszego brata – pomocnika

1628
Wincenty świadkiem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka Salezego. W Beauvais przeprowadza pierwsze ćwiczenia dla kandydatów do święceń. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary odmawia zatwierdzenia Zgromadzenia Misji. Opozycja Berulle`a.

1629
Do Zgromadzenia Misji wprowadza się śluby. Założenie bractwa Miłosierdzia w Beauvais. Ludwika de Marillac wizytuje bractwa.

1630
Wincenty sporządza testament. W Paryżu odwiedza go siostrzeniec. Opozycja kleru paryskiego wobec Zgromadzenia Misji.

1631
Abp Paryża powierza Wincentemu prowadzenie ćwiczeń dla kandydatów do święceń. Ks. du Coudray jedzie do Rzymu, aby uzyskać zatwierdzenie Zgromadzenia Misji.

1633
Bulla Salvatoris nostri zatwierdzająca Zgromadzenie Misji. Założenie Konferencji wtorkowych i Sióstr Miłosierdzia.

1634
Założenie stowarzyszenia Pań Miłosierdzia przy Hotel-Dieu.

1635
Założenie domu w Toul.

1636
św. Łazarz staje się ośrodkiem rekrutacyjnym kapelanów dla wojska. Wincenty odwiedza króla w Senlis. Bons Enfants staje się seminarium wedle zaleceń trydenckich.

1637
Utworzenie w Zgromadzeniu Misji seminarium wewnętrznego.

1638
Księża z Konferencji wtorkowych głoszą misje w Saint-Germain-des-Pres i na dworze. Rozpoczyna się opieka nad podrzutkami.

1639
Początek akcji pomocy dla Lotaryngii. Misje dla uchodźców.

1640
Wincenty prosi Richelieu o pokój. Trwa akcja pomocy w Lotaryngii.

1641
Rozporządzenia o ślubach w Zgromadzeniu Misji zatwierdzone przez abrczbiskupa.  Pozwolenie na fundację w Rzymie.

1642
Pierwsze zespołowe śluby i pierwszy konwent generalny Zgromadzenia Misji. Konwent nie przyjmuje dymisji Wincentego.

1643
Wincenty pomaga Ludwikowi XIII umrzeć po chrześcijańsku. Wchodzi do Rady Sumienia.

1644
Projekt fundacji w Barcelonie.

1645
Przybycie Misjonarzy do Tunisu.

1646
Przybycie Misjonarzy do Algieru i Irlandii. Zatwierdzenie Sióstr Miłosierdzia przez arcybiskupa - koadiutora Paryża.

1647
Projekt misji w Persji.

1648
Przybycie Misjonarzy na Madagaskar. Listy Wincentego o częstej komunii i jansenizmie.

1649
Przemówienie do Pań na temat podrzutków. Akcja pomocy dla Paryża i okolic.

1650
Akcja pomocy dla Pikardii i Szampanii.

1651
Przybycie Misjonarzy do Polski, do kościoła Św. Krzyża w Warszawie.

1652
Rozmowy z królową i książętami. Ustąpienie z Rady Sumienia.

1653
Zatwierdzenie przez abp Paryża Reguł i Konstytucji Zgromadzenia Misji.

1654
Fundacje w Agde i Turynie oraz szpital Imienia Jezus.

1655
Brewe Ex commissa nobis zatwierdza śluby Zgromadzenia Misji.

1656
Misjonarze odnawiają śluby.

1657
Zaraza w Genui. Śmierć wielu Misjonarzy.

1658
Wincenty rozdaje Misjonarzom Reguły i zaczyna ich objaśnianie.

1659
Wincenty choruje. Jako swojego następcę proponuje ks. Almerasa.

1660
27 września umiera Wincenty a Paulo.

 

Na podstawie książki "Ojciec ubogich G. Hunnerman'a 

Dodatkowe informacje