Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Spotkania:
- codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (052) 515-54-34

Dane:
Strona internetowa: http://swietlica-rmo.prv.pl/

KRS:  0000013726

NIP:  554-24-00-514

REGON:  092792127

Konto bankowe:
Bank Polskiej Spółdzielczości  41 1930 1552 2350 0338 6338 0001

 

Świetlica działa od listopada 1999 r. Opiekuje się osobami z różnymi dysfunkcjami psycho-ruchowymi. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy: dziecięcą i młodzieżową.

Terapia uczestników ma charakter rewalidacyjny poprzez nauczanie, rehabilitację ruchową i mentalną,  rozwój społeczny i przystosowanie do środowiska. Przebywający w Świetlicy są rehabilitowani i usprawniani metodami: W.Sherborne, M.Ch. Knill,  „Dobrego Startu” i terapii zabawą. Prowadzona jest rytmika, zajęcia muzyczne, sportowe i plastyczne oraz terapia „snoezelen”. Organizowane są również imprezy integracyjne, świąteczne, sportowe i kulturalne, na które zaprasza się dzieci również spoza Świetlicy.

Świetlica przyjmuje Wolontariuszy, szkoli ich i roztacza nad nimi opiekę. W Świetlicy odbywają się praktyki studenckie kierunków zgodnych z jej działalnością. Również tutaj licealiści i uczniowie ostatnich klas gimnazjum uczą się rozumienia  problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zasad integracji.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie, rozwijanie i wspieranie działalności Świetlicy poprzez gromadzenie sił i środków potrzebnych na jej wyposażenie i utrzymanie.

Świetlica pomaga bezinteresownie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie:
- wsparcia duchowego w oparciu o zasady etyki Kościoła Katolickiego;
- opieki duszpasterskiej, kształtowania postaw społecznych i stymulacji rozwoju;
- organizacji wypoczynku i umożliwiania  nawiązywania kontaktów społecznych;
- poszukiwania wolontariuszy chętnych do niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Stowarzyszenie, a dzięki temu i Świetlica  współpracuje z Urzędem Miasta w Bydgoszczy, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, PFRON-em, Młodzieżowym Domem Kultury nr 2, Bursą Szkół Medycznych i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Bydgoszczy oraz świetlicami prowadzącymi podobną działalność co powoduje, że Świetlica jest dobrze postrzegana na mapie placówek zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje