Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Informacje o grupie:
Wspólnotę tworzą 3 kręgi, gdzie każdy z kręgów ma swojego opiekuna,

Opiekunowie:
ks. Henryk Michalski CM,
ks. Wojciech Kozłowski CM,

Spotkania: raz w miesiącu w wyznaczonych rodzinach.

Ruch Światło-Życie powstał przy naszej parafii w roku 1981 z inicjatywy ks. Zbigniewa Kopcińskiego, który zorganizował pierwsze wyjazdy dzieci i młodzieży na rekolekcje oazowe w czasie wakacyjnym. Następnie w roku 1982 pierwsze rodziny z naszej parafii wyjechały na rekolekcje wakacyjne z formacją małżeńską według założeń ks. Franciszka Blachnickiego. Rodziny te kontynuowały formację małżeńską ruchu oazowego według założeń ks. Caffarela w tzw. kręgach.

W okresie najbardziej aktywnej działalności, tj. w latach 1989 - 1990, istniało przy Parafii 6 kręgów Domowego Kościoła. Obecnie, przy Parafii funkcjonują 3 kręgi, gdzie większość rodzin jest członkami wspólnoty parafialnej.

Jako członkowie Domowego Kościoła mamy comiesięczne spotkania, których głównym elementem jest Eucharystia, formacja związana z Ruchem lub z pogłębianiem wiary katolickiej. Na tych spotkaniach także dzielimy się informacjami związanymi z działalnością Ruchu i Parafii.

Członkowie Ruchu angażują się w organizację spotkań na wolnym powietrzu, takich jak wspólne wyjścia do lasu, czy też ogniska przyparafialne, gdzie poprzez wspólne zabawy, śpiew i modlitwę rodziny w parafii wzajemnie lepiej się poznają. Zatem, staramy się kontynuować działania mające również cel długofalowy, mianowicie pozyskanie nowych małżeństw do założenia nowych kręgów naszego Ruchu.

Dodatkowe informacje