Rekolekcje Wielkopostne 2024
Rekolekcje Wielkopostne 2024

Bydgoszcz, 1 września 2023

 

Drodzy Parafianie!

Przyjaciele i Sympatycy Stowarzyszenia

Rodzina Miłości Ofiarnej!

 

 

Na początek kilka słów o Nas:

Nasze Stowarzyszenie zostało założone z inicjatywy rodziców, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zgromadzonych przy Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na Osiedlu Leśnym. Początkowo organizowane były okazjonalne spotkania, a następnie od roku 1999 zaczęła działać, na zasadzie wolontariatu, Świetlica Terapeutyczna. Codzienna terapia uczestników ma charakter rewalidacyjny poprzez nauczanie, rehabilitację ruchową i mentalną, rozwój społeczny i przystosowanie do środowiska. Prowadzone są zajęcia muzyczne, sportowe i plastyczne oraz terapia „Snoezelen”. Organizowane są również imprezy integracyjne, świąteczne, sportowe i kulturalne, na które zaprasza się dzieci i młodzież również spoza Świetlicy. Przedmiotem naszego działania jest codzienne, całoroczne prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej, samoobsługi, stymulowania zaburzonych funkcji rozwojowych oraz terapii logopedycznej, co jest realizowane w Świetlicy Terapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie. Podopiecznymi Świetlicy są osoby, które bez względu na wiek, rodzaj oraz stopień niepełnosprawności pozbawione są integracji społecznej, gdyż w większości ukończyły już szkołę i przebywają z reguły w domu.

 

Nasz Drugi Dom:

         Niemalże od 25 lat siedziba naszej Świetlicy Terapeutycznej znajduje się na terenie parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Na potrzeby Stowarzyszenia parafia odstąpiła nam budynek dawnych salek katechetycznych o powierzchni około 400 m2. Dzięki temu mamy salę do ćwiczeń tanecznych i sportowych oraz miejsce na wspólny posiłek. Posiadamy pokój do zajęć rehabilitacyjnych oraz potrzebne zaplecze gospodarcze, aneks kuchenny i pomieszczenia sanitarne. W ostatnim czasie zaadoptowaliśmy salę po kawiarence „plebanka”, w której możemy prowadzić zajęcia plastyczne i przygotowywać się do różnych wydarzeń artystycznych. Na miarę własnych możliwości oraz życzliwości dobrych ludzi, naszych przyjaciół i pomocy parafii staramy się zaradzać bieżącym potrzebom oraz przeprowadzać najbardziej potrzebne naprawy i drobne remonty. Chcemy by miejsce, w którym się spotykamy było naszym drugim domem, gdzie możemy się czuć dobrze i bezpiecznie.

 

Nieśmiało prosimy o pomoc:

         Niestety czas biegnie bardzo szybko. Mimo starań naszych i Księży Misjonarzy oraz bieżących napraw czasem zdarzają się nadzwyczajne wyzwania. Po kilkudziesięciu latach cały dach naszej Świetlicy Terapeutycznej wymaga generalnego remontu. Po ostatnich deszczach i wichurach okazało się, że dach przecieka w kilku miejscach. Zużyte już czasem materiały nie nadają się do kolejnych miejscowych napraw. Mimo ogromnej pomocy wielu ludzi nie jesteśmy też w stanie sami pokryć kosztów całkowitej wymiany dachu o łącznej powierzchni ponad 400 m2. Całkowity koszt remontu wraz z wymianą rynien, z nowymi opierzeniami dachowymi i pokryciem papą bitumiczną to ponad 100 000 złotych. Całą kwotę musimy uzbierać do końca października, żeby przed zimą zabezpieczyć budynek, do którego aktualnie po każdym deszczu wlewa się woda.

 

         Dlatego wraz z tym krótkim listem ośmielamy się; jednak nieśmiało i w duchu ogromnej pokory; pozostawić cegiełkę na remont dachu Naszej Świetlicy. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, wsparcie i modlitwę! Cegiełkę będzie można wrzucić do specjalnej skarbony ustawionej w kościele bądź przesłać dowolną ofiarę na podane na cegiełce konto bankowe. Ufamy, że wspólnymi siłami wraz z pomocą wszystkich ludzi dobrej woli uda się nam przed zimą zrobić nowy dach, który pozwoli nam rozpocząć 25. rok naszej działalności w służbie osobom niepełnosprawnym i ich rodzin.

 

CEGIEŁKA

NA GENERALNY REMONT DACHU W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ

 

Składana ofiara jest całkowicie dobrowolna.

Deklarowane ofiary można składać wraz z cegiełką w kopercie ​do specjalnie wyznaczonej skarbony w kościele lub bezpośrednio na konto bankowe 
z dopiskiem „cegiełka na REMONT DACHU W ŚWIETLICY”:


SANTANDER BANK POLSKA S.A.

ZGROMADZENIE KSIĘŻY MISJONARZY – PARAFIA ZMARTWYCHWSTANIA

NR (PL): 56 1090 1072 0000 0000 0826 1087 

KOD SWIFT BANKU: WBKPPLPP


 

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą:

STOWARZYSZENIE: RODZINA MIŁOŚCI OFIARNEJ

 

ZA KAŻDY DAR SERCA SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje