Parafialny Jarmark Świąteczny
I Ty zostań św. Mikołajem
Msze św. roratnie
Pielgrzymka do Zakopanego
Termomodernizacja Domu Zgromadzenia
Drodzy Parafianie!
 
Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować Wam za wszelką życzliwość, wspólną modlitwę i jak zawsze ogromną troskę o nasz parafialny kościół. Wszyscy cieszymy się pięknem budzącej się do życia przyrody i słonecznych dni. Od zeszłego roku staramy się również zrewitalizować teren wokół naszej parafialnej świątyni. Dzięki zaangażowaniu wielu dobrych ludzi  i Waszej pomocy udało się już zakończyć rewitalizację pomnika bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ustawić nowe donice na placu przed kościołem oraz dokonać nowych nasadzeń wokół terenu należącego do naszej parafii. W ostatnim czasie od północnej strony kościoła posadziliśmy kosodrzewinę, wycinając wcześniej bardzo duże i obarczone chorobami krzewy, które kładły się już na elewacji kościoła. Bez Waszej pomocy nie byłoby to możliwe. Dziękuję !
 
Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ukończeniu jest również termomodernizacja naszego domu parafialnego. Realizacja tej inwestycji pozwoliła nam uniknąć skutków ogromnych podwyżek cen gazu i prądu jakie miały miejsce w ostatnim czasie.
 
Kolejnym etapem, który należy podjąć jest generalny remont dzwonnicy, ustawionej obok parafialnego kościoła. Jak pewnie wielu z Was zauważyło od jakiegoś czasu nasze dzwony nie działają regularnie. Aktualny stan 33-letniej już dzwonnicy na to nie pozwala. Szanując pracę i zaangażowanie naszych poprzedników dobrze byłoby odrestaurować istniejącą dzwonnicę tak, abyśmy mogli cieszyć się dźwiękiem dzwonów, które od wielu wieków  przypominają o żywej obecności kościoła w naszych miastach i wioskach, zapraszając wszystkich na wspólną modlitwę. Na naszej dzwonnicy mamy trzy dzwony ofiarowane ku czci: św. Józefa, św. Jana Pawła II oraz bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W zakres zaplanowanego remontu i rewitalizacji dzwonnicy jest: zlikwidowanie pęknięć i ubytków na ścianach nośnych dzwonnicy, konserwacja elementów nośnych i jarzma poszczególnych dzwonów, wymiana pokrycia dachowego i opierzenia, czyszczenie dzwonów oraz ich konserwacja i zaprogramowanie sterowników, rewitalizacja terenu wokół dzwonnicy i podświetlenie oraz nowa elewacja. Zakres prac jest bardzo duży. Przy aktualnych cenach materiałów budowlanych całość zaplanowanych prac ma kosztować około 65 000 tysięcy złotych. Ponieważ są to prace budowlane na zewnątrz, dobrze byłoby wykonać większość prac w okresie wakacyjnym. 
 
Oczywiście takie przedsięwzięcie jest niemałym wyzwaniem zarówno logistycznym, jak i finansowym. Biorąc pod uwagę koszty życia w dzisiejszych czasach oraz ceny energii i paliwa doskonale wiem, że każdy z Was bardzo się stara, żeby zadbać o swoje domowe gospodarstwo jak najlepiej, aby jakoś zmieścić się w swoim budżecie. Dlatego składane ofiary na ten cel będą całkowicie dobrowolne. W kopercie wraz z listem znajdują się cegiełki na remont dzwonnicy. Zarówno wysokość ofiary, jak i czas jej złożenia jest całkowicie dobrowolny. Każda pomoc bez względu na kwotę jest bardzo ważna i już teraz serdecznie za nią dziękuję. 
 
Dla tych, którzy oczywiście mają taką możliwość zostały przygotowane również Cegiełki Fundatorów o wartości 1000 zł każda. Być może ktoś z Was sam lub wspólnie z Rodziną albo poszczególną Wspólnotą przynależącą do parafii chciałby ofiarować w jakiejś intencji dziękczynnej lub błagalnej za wstawiennictwem św. Józefa, św. Jana Pawła II lub bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego taką cegiełkę na rewitalizację naszej dzwonnicy. Na zakończenie prac związanych z remontem wszystkich Fundatorów zapiszemy na tablicy pamiątkowej, którą umieścimy na ścianie dzwonnicy. Pozostanie ona pamiątką oraz będzie wyrazem wdzięczności za dar przeżywanej w ubiegłym roku beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
 
Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wyrażają troskę o naszą parafialną świątynię: zarówno modlitwą, życzliwym słowem, własnym zaangażowaniem czy złożoną ofiarą, polecamy naszej modlitwie w każdą środę na Mszy św. o godz. 18:00. Wyrażając raz jeszcze ogromną wdzięczność za każde dobro ufam, że wspólnymi siłami uda się zrewitalizować dzwonnicę i znów usłyszeć dźwięk dzwonów zapraszających nas na wspólną modlitwę !
 
 
Z modlitwą i wyrazami wdzięczności,

 

Proboszcz:  Ks. Krystian Połomski CM

Dodatkowe informacje